توضیحات بیشتر

برای توضیحات بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید:

www.mediss.ir

www.mediss.co

اطلاعات تماس

آمار بازدید
سئو سایت

پیک طلایی
سئو سایت

اطلاعات تماس با مدیس الکترونیک

تلفن های تماس :

02644238601
02644238602
09121903427

 ایمیل آدرس :
hmalekian@hotmail.com
malekian@mediss.co
 

آدرس:

 استان البرز-شهر صنعتي هشتگرد-فاز 3-خيابان 23-سمت راست -اولين سوله